Основни дейности

2021-04-19T11:28:03+00:00Categories: ЗА НАС|Tags: , , , , , , , , , |

Основни дейности „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ“ създава дейността си в сътрудничество с български държавни органи и институции, органи на местно самоуправление и местна администрация, както и с представители на стопански и нестопански сектор и сходни български организации [...]

Структура на управление

2021-04-19T11:16:53+00:00Categories: ЗА НАС|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

Структура за управление на "СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ": Общо събрание Управителен съвет Помощни органи, създадени по решение на Общото събрание Вътрешно-структурни отношения, функциониране на, целите и предметите на дейност в Сдружението се подчиняват на разпоредбите на Закона [...]

За СЗБПТ

2021-04-19T12:21:02+00:00Categories: ЗА НАС|Tags: , , , , , , , , , , , |

„СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ“ „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ“ е независима доброволна организация на представители на публичен, стопански, нестопански и образователен сектор, действащ в областта на науката, образованието и иновациите. „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА [...]